Welkom op onze website

De zon is een eindeloze bron van energie. Elke dag opnieuw levert de zon 5000 maal de energie die we op aarde nodig hebben. Schone energie, die onze aarde niet vervuilt zoals fossiele brandstoffen dat doen, maar juist de bron is van alle leven op aarde. Gratis energie en bovendien draadloos geleverd, en dat nog zeker voor de komende 4,5 miljard jaar. Waarom zouden we die energie dan niet gebruiken?

We weten dat onze voorraden olie en gas opraken. We speuren de wereld af om elke druppel boven water te halen. Maar ooit is het op, dat weten we zeker. Bij de verbranding van deze fossiele brandstoffen komen schadelijke stoffen vrij. Bij de opwekking van elke kWh elektriciteit wordt 0,588 Kg CO2 (koolstofdioxide) geproduceerd. De verbranding van 1m³ gas levert 1,67 Kg CO2 op en per gereden kilometer stoten we 0,189 Kg CO2 uit. In Nederland levert dit jaarlijks per inwoner een CO2-uitstoot op van maar liefst 11.000 Kg. Te veel CO2 is schadelijk voor het milieu en daarom hebben we wereldwijd met elkaar het Kyoto-verdrag gesloten. We hebben ons hiermee opgelegd de CO2 uitstoot binnen de Europese Unie met gemiddeld 8% terug te dringen, voor 2012. Dus ook uw bijdrage telt.

Wat zou er nu mooier zijn dan de energie van de zon te gebruiken voor de opwekking van onze energiebehoefte?

Met zonne-energie kan het!