Hoe werkt een zonneboiler?

Werking zonneboilerDe zonnecollector ligt op het dak en vangt de energie van de zon op. De vloeistof die door de collector stroomt, wordt door de zon verwarmd en kan bij sterke instraling wel 100ºC heet worden. De collectorvloeistof verwarmt het koudere tapwater in een opslagvat of boiler, welke meestal op zolder is geplaatst. Er zijn temperatuurvoelers aangebracht in de boiler en op de collector. Als de collector heter is dan het water in de boiler, dan start de pomp en circuleert de collectorvloeistof. Het tapwater in de boiler wordt eventueel bijverwarmd door uw cv-ketel of waterpomp.